Edux-ovet Open 2023

Vasemmalta oikealle: 2. Mikko Ahola, 1. Tomi Keiski, 3. Tero Koivisto